.
  Regulamin
 
REGULAMIN UCZNIA
1. Do nauczycieli zwraca się pani profesor, panie profesorze.
2. Do dyrektora na lekcjach zwraca się panie profesorze. W sowach panie dyrektorze.
3. W sowach z zadaniami domowymi podpisujemy się imieniem i nazwiskiem  oraz
z którego pochodzimy domu, np. Cho Chang Ravenclaw.
4. Zadania nie podpisane nie będą sprawdzane.
5. Podczas wykładu nauczycielowi nie można przeczkadzać.
6. Za nieobecność na lekcji odpowiada opiekun.
7. Podczas lekcji za wulgarne słowa grozi -10 punktów.
8. Za chodzenie na dodatkowe lekcje i przynoszenie dodatkowych informacji otrzymuje się +10 punktów.
9. Za podszywanie się pod ucznia grozi -20 punktów.
10. Za nie odrobienie zadania domowego grozi -5 punktów.
11. Na chacie Gryfoni piszą czerwonym kolorem, Krukoni niebieskim, Puchoni żółtym a Ślizgoni zielonym. Uczniowie piszą literami zwykłymi.
12. Zgłaszając się piszemy <papa>. Po zgłoszeniu się trzeba zaczekać aż nauczyciel zapyta cię po co się zgłosiłeś.
13. Bez pozwolenia nauczyciela uczeń nie prawa wyść z lekcji.
14. Nie odrobione zadania domowe trzeba zgłaszać nauczycielowi przed lekcją ( albo na samym początku lekcji )

15. Każdy uczeń musi mieć założone konto na POLCHAT.PL, a w loginie podać swoje imię i nazwisko!!!

REGULAMIN NAUCZYCIELA
1. Nauczyciel nie może być jednocześnie nauczycielem i uczniem.
2. Na chacie nauczyciele piszą kolorem czarnym, literami pogrubionymi i podkreślonymi.
3. Nauczyciel ma obowiązek przygotować w dniach wcześniejszych scenariusz lekcji.
4. Wszystkie pomoce naukowe( które nie pochodzą z biblioteki szkolnej) z których korzystają nauczyciele mają być wcześniej przesłane sową do dyrektora.
5. Za rozmowy między uczniami nauczyciel ma prawo odjąć max.-15 punktów
6. Gdy nauczyciel zamiast prowadzić lekcje rozmawia po koleżeńsku z uczniami zostaje wydalony ze swojego stanowiska.
7. Gdy na chacie i w innych miejscach wirtualnego hogwartu nauczyciel przeklnie zostanie wydalony ze swojego stanowiska.
8. Do uczniów nauczyciele zwracają się z szacunkiem czyli pan, pani. Np. Panie Malfoy.
9. Nauczyciele do siebie mówią profesorze lub po imeniu. Do dyrektora zwracają się Panie dyrektorze.
10. Nauczyciel ma obowiązek stawiać się na wszystkich zebraniach nauczycielskich, radach pedagogicznych itp.
11. Iloś punktów dodatnich ( na osobę) na jednej lekcji nie może przekraczać +50 punktów.
12. Po lekcji nauczyciel musi skontaktować się z opiekunem domu z który właśnie miał lekcje i powiadomić go czy dom dostał minusowe i do-
dodatnie punkty.
13. Kiedy nauczyciel opuści lekcję musi powiadomić o swojej nieobecnoście wszcześniej ( wtedy lekcja zostanie odwołana).

14.Każdy nauczyciel musi mieć założone konto na POLCHAT.PL, a w loginie przed swoim imieniem i nazwiski napisane PROFESOR lub PROF. !!!

REGULAMIN PREFEKTA
1. Prefekt nie zwracając uwagi na stanowisko ma obowiązek odrabiać zadania domowe.
2. Prefekt może również wręczać punkty i je odbierać. Iloś odebranych nie może przekarczać -20, a ilość dodatnich +20
4. Głosowanie na Prefekta odbywa się w ten sposób że uczniowie piszą sowy  z głosem, do opiekuna swojego domu
musi być porządnie przemyślany ponieważ prefekt powinien być pracowity, mądry i odpowiedzialny.
5. Za złamanie któregoś z punktów regulaminu prefekta i ucznia prefekt zostaje wydalony ze stanowiska.
 
   
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=